WhatsApp: +37491150150, Viber: +37443150150

ՈւՂՂՈւԹՅՈւՆ ՕՐԵՐ ՄԵԿՆՄԱՆ ԺԱՄ ՏԵՎՈՂՈւԹՅՈւՆ ՀԵՌԱԽՈՍ Viber, WhatsApp ՈւՂԵՎՈՐՈւԹՅՈւՆ ԱՆՎՃԱՐ ՈւՂԵԲԵՌ ԱՐԺԵՔ  
Մոսկվա-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 20:00 40 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Վորոնեժ-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 04:00 34 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Ռոստով-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 11:00 20 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Կրասնոդար-Երևան հինգշաբթի 16:00 18 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Կրոպոտկին-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 18:00 16 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Արմավիր-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 19:00 15 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Նևիննոմիսկ-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 20:00 14 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Մինվոդի-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 21:00 13 ժ +7 98 98 150 150 ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Պյատիգորսկ-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 22:00 12 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.
Վլադիկովկաս-Երևան չորեքշաբթի, ուրբաթ, կիրակի 24:00 10 ժ +7 98 98 150 150
+7 99 98 450 450
ուղիղ 30 կգ 2500 ռուբ.

WhatsApp: +37491150150, Viber: +37443150150

Яндекс.Метрика